1. Pierwsze dwa Oberhau z halabardą z lewej strony

Pierwsza forma na halabardę z traktatu Paulusa Hectora Maira.

Tekst niemiecki Tekst łaciński
Die ersten zwen Oberhew Inn der HellenpartenVonn der linckhen seiten

Item schickh disem Stuckh dich also mit dem zufechten. stannd mit deinem linckhen fuosz vor vnnd hallt dein hellenparten ob deinem haupt Indes volg mit deinem rechten fuosz hinnach vnnd haw Im nach seinem haupt. hawt er dir dann also nach deinem haupt. vnnd du auch gögen Im steest Inn dem Oberherhaw mit deinem lincken fuosz vor. so setz den zuruckh vnnd haw auch von oben gleich mit Im ein so ist sein haw vmb sunst Inn dem gang auff vnnd stosz Im zu seinem gesicht mit deinem vordern orth versetzt Er dir das so wechsel durch von seiner lincken auf sein rechte seiten vnnd setz Im mit deinem plat an seinen rechten arm. hat er dir also angesetzt. so trit mit deinem rechten schenckel zu.ruckh so hawstu dich damit von Im. Inn dem streich auf mit deiner hellenparten Im vor seinem gesicht vnnd In dem streichen pind Im an sein hellenparten auf sein lincke seiten Indes wend dein hellenparten vnnd Raisz damit zu dir. Ist er starckh vnnd will dir nit nachhengen. so trit mit deinem rechten schenckel wider hinein vnd stosz In zu seiner prust stost er dir also zu deiner prust. so trit mit deinem lincken schenckel wider zuruckh vnnd setz Im den stosz ab mit deinem hindern Orth so bistu sein on schaden ledig.

Primi duo ictus superni bipennis de latere sinistro.

In hunc habitum hoc modo te compones, laevum pedem praeponito, bipennem supra caput contineas. Verum interea dextro pede consequutus caput adversariis pulsabis. Sed si is te ratione eadem fuerit adgressus, in habitu vicissim ictus supernis consistentem, sinistrumque praefigentem laevum reducito retrorsum, et si pariter cum adversario ferias, eius ictus irritus fiet, interim vero bipenne sublata, faciem hostis impulsu adpetes anterioris mucronis. Sin is exceperit, ea rotata de latere eius sinistro versus dextrum, dextro eius brachio bipennis laminam adplicabis. Caeterum si is idem usurparit contra te, dextro pede si recesseris, feriundo ab hoste te liberaveris, sed mox bipennem sursum vibrabis coram ipsius conspectu atque in ipso vibrationis habitu, eius bipennis adplicabis tuam de latere eius sinistro verum ex ea forma bipennum si deflexeris, versum te adtrahes. Porro si hostem firmiter resistentem senseris, rursum dextro consequutus pectus adversariis pungito. Ipso autem eo habitu utente, rursus laevo reducto, mucrone posterioris impulsum repellito, et hac ratione te ab omnis periculo vindicabis.

 Tekst polski Uwagi
Zdarza się w zbliżeniu, że stajesz do tej techniki z lewą nogą naprzód i trzymasz Halabardę nad twoją głową. Następnie natychmiast wyjdź na zewnątrz z prawą nogą i uderz w jego głowę.

Jeśli uderzy cię tak w twoją głowę, a ty także stoisz naprzeciwko niego w Oberhau z lewą nogą z przodu, to zabierz lewą nogę i uderz go tak samo z góry, aby uderzył w pustkę. Następnie natychmiast podnieś i pchnij przedni sztych w jego twarz. Jeśli go odsunie, to przemień z jego lewej na prawą stronę ustaw ostrze na jego prawym ramieniu.

Jeśli ustawił tak na tobie, to cofnij się prawą nogą, abyś oderwał się od niego. Następnie natychmiast uderz w górę swoją Halabardą przed jego twarzą i uderzając zawiń na jego halabardzie na jego lewą stronę. Jednocześnie zawiń swoją Halabardę i wyrwij do siebie. Jeśli jest silny i nie ustąpi, wejdź prawą nogą jeszcze raz i pchnij go w pierś.

Jeśli on pcha tak w twą pierś, to cofnij się lewą nogą i ponownie odsuń jego pchnięcie na bok tylnym końcem, tak się obronisz.

One thought on “1. Pierwsze dwa Oberhau z halabardą z lewej strony

Comments are closed.