445 rocznica śmierci Mistrza Joachima Meyera!

Rocznica_smierci_J.Meyera
Już jutro!
445 rocznica śmierci Mistrza Joachima Meyera! Świeć Panie nad Jego duszą!
 
Mistrzu! Twoje nauki przetrwały już 445 lat. Do dzisiaj twe dzieła stanowią inspirację do treningów, samodoskonalenia i rekreacji dla wielu ludzi na całym świecie!
 
Na najbliższym trenigu urządzimy Fechtschule upamiętniające naszego Mistrza!
Mistrz Joachm Meyer zmarł 24 lutego 1571 roku w tajemniczych okolicznościach (prawdopodobnie otruty przez agentów Heinricha von Gunterrodt) w wieku 34 lat.
Mistrz Meyer był ostatnim wielkim pisarzem w tradycji mistrza Johannesa Liechtenauera, a w ostatnich latach swego życia opracował co najmniej trzy odrębne i dość obszerne podręczniki szermierki (1960 MS A.4?.2, Fechtbuch zu Ross und zu Fuss – MS Var.82. , trzeci z 1561 r. zaginął w połowie XXw – na podstawie tych prac wydał w 1570 r. masywne dzieło „Dokładny opis szlachetnej i rycerskiej sztuki walki”). Nauki Miestrza Meyera łączy tradycyjny Niemiecki system nauczania technicznego zaktualizowany i zmodyfikowany do różnych rodzajów broni czy pr
aktyk obecn
ych pod koniec 16 wieku. Zawarł także fragmenty innych systemów walki które napotkał w trakcie swoich podróży.